Data op maat - Gemeente Delft

overleden naar doodsoorzaak: ziekten van ademhalingsstelsel