Data op maat - Gemeente Delft

overleden naar doodsoorzaak: ziekten van hart- en vaatstelsel