Data op maat - Gemeente Delft

vestiging (intern + extern) per 1.000 inwoners